5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe gire Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği kapsamında Emlak Yetki Belgesi nasıl alınır, neler yapılmalıdır ?

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretiyle iştigal eden ve üçüncü fıkra kapsamında yer almayan tacirler ile esnaf ve sanatkârların faaliyetlerine devam edebilmeleri için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren durumlarını on sekiz ay içinde, 6 ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir.

* Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ;

– Vergi Levhası olanlar
– Herhangi bir oda kaydı olanlar

adreslerini değiştirmedikleri sürece Yönetmelik de 12. maddede belirtilen şartlardan muaftırlar. ( 12. Madde ; Ofis en az 30 m2 olmalıdır. Kişi başı +6 m2 ilave edilmelidir. Arşiv odası vb. ayrı oda olmalıdır. vb.)

* Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ;

– Vergi Levhası olanlar
– Herhangi bir oda kaydı olanlar

Yönetmelikteki 6. madde 1. fıkra ç bendindeki Lise Mezuniyeti şartından muaftırlar.

* Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ;

– Vergi Levhası olanlar
– Herhangi bir oda kaydı olanlar
– Meb Onaylı Emlak Danışmanlığı Belgesi Olanlar

Yönetmelikteki 6. madde 1, fıkra d bendindeki Mesleki Yeterlilik Belgesi alma şartından muaftır.