Mesleki Eğitim Belgesi ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Arasındaki Farklar Nelerdir ?

 

İlgili Kanunlar gereği tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışan herkesi belgesi olması gerekmektedir. Belirtilen alanlarda belgesiz personel çalıştırılamaz. Endüstri Meslek Lisesi mezunu olup diplomasında yazan alanda çalınlar ve 3308 sayılı kanun kapsamında Ustalık belgesi olanlar kapsam dışında bırakılmıştır. Bu kişilerin herhangi bir belge almasına gerek yoktur.

Uygulama ve mevzuat kapsamında herkesin belgeli olması gerekmektedir. Konu esasında çalışanların lehine bir durumdur. Ancak çoğu zaman çalışanlar bunun farkına varamamaktadırlar. Herhangi bir alanda çok iyi bir usta olabiliriz ama bu alanda bizi ispatlayacak ve doğrulayacak, bizi tanımlayacak herhangi bir diplomamız-belgemiz yoksa bu durum bizim aleyhimizedir. Kendimizi ispatlamakta zorlanabiliriz. İşe girişlerde kendimizi anlatamayabiliriz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 48 adet mesleği özel olarak belirlemiş olup, bu mesleklerin mesleki yeterlilik belgesi alması gerekmektedir. Belirlenen 48 meslek ağırlıklı olarak inşaat sektöründe, makina ve matal-kaynak sektöründedir. Kişiler belirli kurallar dahilinde sınav başvurusu yapmaktadırlar. Sınav planlaması yapılan kişiler sınava alınmaktadır. İki aşamalı sınav yapılmaktadır. Öğleden önce test sınavı, öğleden sonra uygulama sınavı yapılmaktadır. Test sınavında kişilere iş güvenliği hakkında ve meslekleri ile ilgili temel sorular sorulmaktadır. Uygulama sınavında ise kişiler meslekleri ile ilgili bizzat uygulama icra etmektedirler. Herkesin 3 sınav hakkı bulunmaktadır. Çalışanlar mesleklerinde gerçekten usta ve yeterli iseler ilk sınavlarında başarılı olma ihtimalleri çok yüksektir. Ancak bu mesleği icra etmiyor, bilmiyor ve öylesine giriyorsa başarılı olma ihtimali çok düşüktür belki de yoktur.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavında başarılı olanlara belirli bir plan ve süre dahilinde belgeleri ve kimlik kartları verilmektedir. Ayrıca sınavda başarılı olanları sınav ücreti iade edilmektedir. 2017 yılı için tamamı iade edilecel olup, 2018 ve 2019 yılları için yarım teşvik yapılacağı belirtilmiştir.

     Mesleki Yeterlilik Belgesi kapsamı dışında kalan yani 48 meslek dışında kalan diğer mesleklerin mesleki eğitim sertifikası yani mesleki eğitim belgesi alması gerekmektedir.

 Mesleki Eğitim Belgesi olmayan personel çalıştırılamaz. İş kazası sonrasında veya denetimlerinde ilk sorulan sorulardan birisi ilgili kişinin mesleki eğitim belgesi var mı ?