2017 Yılı Hijyen Cezaları

Gönderildiği yer: BİLGİ SAYFALARI | 0

Hijyen Eğitimi Belgesiz İçşi Çalıştırma Cezası 2017 yılı için…

„2017 yılında yapılan denetimlerde Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereğince Hijyen Eğitimi Sertifikası olmayan personel çalıştırılması durumunda 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince;

Her bir personel için ayrı ayrı olmak üzere 440.-Türk Lirasından 1766.-Türk Lirasına kadar (2017 yılı için)  idari para cezası verilecektir.

Yönetmelik gereği işletme eğitimsiz çalıştırdığı kişi başına ceza ödemek durumundadır. Durum bu şekilde olduğu için işletmeler artık Hijyen Eğitimi sertifikası olmayan personel çalıştırmıyorlar .İşe alımlarda çalışanlardan başvuru evrakları arasında Hijyen Belgesi  istiyorlar. Yerinde Hijyen Eğitimi ile firmanızda hijyen eğitimi düzenliyoruz. Sizin çalışma saatlerinizi bozmayacak şekilde iş yerinizde hijyen eğitimi yapabiliriz. Eğitimi aldığınız gün eğitim alğınıza dair resmi yazı verebiliriz. Eğitimi takip eden 1 hafta- 10 gün içinde eğitime katılan  herkesi ayrı ayrı belgelendiriyoruz. www.hijyen.org olarak sizlere daha iyi şartlarda eğitim vermenin mücadelesini vermekteyiz.


2017 Yılı Diğer Cezalar;
2017 yapılan denetimlerde uygunsuzluk durumunda 5996 sayılı Kanun ile uygulanacak diğer cezalar ise şu şekildedir;

– Gıda kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretmenin idari para cezası 15.466 TL,
– Resmî kontrol sonucu bozulduğu, kokuştuğu, ambalajı ürüne zarar verecek şekilde hasar gördüğü, son tüketim tarihi geçtiği tespit edilen ürünlerin piyasada bulunması, satışa veya tüketime sunulması hâlinde işyeri sahiplerine uygulanan idari para cezası 1.544 TL,
– İzlenebilirliği sağlamak amacıyla, uygun şekilde etiketlenmeden veya Bakanlıkça belirlenen bilgi ve belgelerle uygun şekilde tanımlanmadan piyasaya gıda ve yem arz etmenin idari para cezası 3.091 TL ye, fiilin aynı üründe bir yıl içerisinde tekrarı hâlinde ceza 15.466 TL,
– Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapmanın idari para cezası 15.466 TL,


Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırı hareket eden;

– Birincil üretim yapanlara idarî para cezası 1.544 TL TL,

– Perakende işyerlerine 3.091 TL, diğer işyerlerine 7.732 TL,

– Bakanlıktan onay alması gereken işletmelerden, onay almadan üretim yapanlara idarî para cezası 15.466 TL, depo ve satış yerlerine 7.732 TL,

– Kayıt yaptırmayan üretim yerlerine idarî para cezası 3.091 TL,  perakende işyerlerine 1.544 TL,


Yapılan resmî kontroller sırasında, işyerinin tamamının veya bir bölümünün insan sağlığı ve gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı ve yem güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda idarî para cezası olarak üretim yerlerine 7.732 TL, perakende işyerlerine 1.544 TL,


 Resmi kontrollerde gerekli kolaylığı göstermeyenlere fiil suç oluşturmadığı takdirde idarî para cezası 7.732 TL olarak uygulanır.